Vánoční schůzka 2018

Letos jsme zažili velkou změnu. V 17:00 se nám otevřeli dveře do Orlovny v Loučce a čekalo nás pro všechny velké překvapení. Děti ( i VEDOUCÍ)  si nacvičili krátké scénky kterými rozesmáli své rodiče a kamarády. Krátká výstižná prezentace kdo je kdo měla taktéž velký úspěch. Na rodiče také čekal skautský kvíz při kterém si vedli velmi dobře, horší to bylo když spolu hráli hry. Zdálo se nám ale že se všichni dobře bavili a strávený čas spolu si užili.

Všem moc děkujeme za hojnou účast!

Vaši vedoucí

PS: Pokud by měl někdo fotky ozvěte se prosím na tento email – berda.o@seznam.cz . Předem moc děkujeme.