7.10.2013

Skauting

Pozdrav: Nazdar!

Heslo: Buď připraven

Denní příkaz: Vykonej denně alespoň jeden dobrý skutek!

Skautský zákon:

1. Skaut je pravdomluvný

2. Skaut je věrný a oddaný

3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným

4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta

5. Skaut je zdvořilý

6. Skaut je ochráncem přírody a cenným výtvorů lidských

7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců

8. Skaut je veselé mysli

9. Skaut je hospodárný

10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích